Security Assessment en Roadmap

Om de beveiliging van uw organisatie te versterken en ervoor te zorgen dat u voldoet aan de hoogste normen, bieden wij een uitgebreide Security Assessment en Roadmap dienst aan. 

Wat is een Security Assessment?

Een Security Assessment is een grondige evaluatie van de huidige staat van uw informatiebeveiliging. Dit omvat het identificeren van kwetsbaarheden, beoordelen van bestaande beveiligingsmaatregelen, en het analyseren van de risico’s die uw organisatie loopt. 

Het Security Assessment is gericht op de menselijke factor, procesmatige kant en de techniek.  

Ons assessment is ontworpen om u een duidelijk beeld te geven van waar uw organisatie staat en wat er nodig is om aan relevante normen zoals ISO27001, NIS-2, GDPR, BIO, NEN7510 en DORA  te voldoen.

Welk probleem lost het op?

Veel organisaties worstelen met het verkrijgen van een volledig inzicht in hun beveiligingspositie. Dit kan leiden tot:

Q

Onbekende kwetsbaarheden: Zonder een gedetailleerde beoordeling kunnen kritieke kwetsbaarheden onopgemerkt blijven. 

Q

Niet-naleving van normen: Het niet voldoen aan wettelijke en industriestandaarden zoals ISO 27001, NEN 7510, BIO, en NIS-2 kan juridische en financiële gevolgen hebben. 

Q

Gebrek aan prioritering: Zonder een duidelijke roadmap kunnen beveiligingsmaatregelen onsamenhangend en ineffectief zijn.

Q

Verhoogd risico: Ongeïdentificeerde risico’s kunnen leiden tot incidenten die de continuïteit van uw bedrijf bedreigen. 

Onze Expertise

Bij Securesult hebben we uitgebreide ervaring en expertise in het uitvoeren van security assessments en het ontwikkelen van effectieve roadmaps. Onze diensten omvatten: 

NEN 7510 compliance

Specifieke ervaring met het naleven van de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector.

ISO 27001 certificering

Begeleiding bij het implementeren van een Information Security Management System (ISMS) en het behalen van ISO 27001 certificering

Human Factor

Meten van huidige volwassenheid op gebied van bewustzijn, kennis en gedrag. 

Technische Analyses

Inclusief penetratietesten (pentests) om technische kwetsbaarheden in uw infrastructuur te identificeren.

Risicoanalyse

Grondige evaluatie van potentiële risico’s op basis van uw specifieke bedrijfscontext. 

Onze aanpak

Onze aanpak voor het uitvoeren van een Security Assessment en het ontwikkelen van een Roadmap is gestructureerd en gericht op het leveren van meetbare resultaten:

1. Intake en Planning

Een initiële intake op locatie om uw specifieke behoeften en uitdagingen te begrijpen. We stemmen de planning af en bepalen de taakverdeling.

2. Business Impact Analyse (BIA)

Identificeren van kritieke processen en systemen, en het bepalen van de impact van potentiële onderbrekingen.

3. Assessment (Nulmeting)

Uitvoeren van een uitgebreide nulmeting om te bepalen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de relevante normen (zoals ISO 27001, NEN 7510, BIO en NIS-2). Dit omvat interviews, documentstudie en technische analyses. 

4. Human Factor

Interviews en een vragenlijstonderzoek geven inzicht in het huidige bewustzijn, kennis en gedrag van medewerkers. 

5. Technische Analyse (Pentest Light)

Scannen van uw infrastructuur op aanwezige kwetsbaarheden en het opnemen van deze kwetsbaarheden in een risicoregister.

6. Risicoanalyse

Op basis van de resultaten van de BIA, Human Factor Assessment en technische analyse, voeren we een risicoanalyse uit om prioriteiten vast te stellen. 

7. Roadmap

Ontwikkelen van een gedetailleerde roadmap met stappen om van de huidige situatie (ist) naar de gewenste situatie (soll) te komen, inclusief planning en kostenraming.

8. Rapportage en presentatie

U ontvangt een uitgebreide rapportage met onze bevindingen, aanbevelingen en een op maat gemaakte roadmap. Deze resultaten presenteren we aan uw team.

Wat we leveren

Resultaten van de BIA, Assessment, Human Factor onderzoek en Technische Analyse.

Geïdentificeerde Risico’s en Kwetsbaarheden 

Op Maat Gemaakte Roadmap naar Naleving van Normen

Wilt u meer weten over hoe Securesult u kan helpen met een Security Assessment en het ontwikkelen van een effectieve Roadmap?

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Adres

Securesult BV
Ptolemaeuslaan 52
3528 BP Utrecht

E-mail
Telefoonnummer