Human Factor Programma

Versterk uw organisatie tegen (digitale) dreigingen met ons Human Factor Programma

Volgens het Verizon Data Breach Investigations Report (2024) had 85% van alle succesvolle cyberaanvallen een menselijke oorsprong, wat onderstreept waarom het cruciaal is om te investeren in de menselijke factor. Ons Human Factor Programma versterkt deze factor door bewustwording te vergroten, risico’s te benadrukken en training te bieden voor veilig werken met informatie. Zo bouwen we niet alleen aan kennis en vaardigheden, maar ook aan een veiligheidscultuur binnen uw organisatie. Dit resulteert in een robuustere en veiligere organisatie die beter bestand is tegen (digitale) dreigingen.

Voordelen van het Human Factor Programma

R

Verhoogde Bewustwording: Medewerkers leren de risico’s van (digitale) dreigingen te herkennen en weten hoe ze veilig kunnen handelen.

R

Betere Incident Respons: Door training en simulaties weten medewerkers hoe ze moeten reageren op informatiebeveiligingsincidenten.

R

Naleving van Normen: Het programma helpt uw organisatie te voldoen aan normen zoals ISO 27001, NEN 7510, BIO en NIS-2.

R

Verminderde Risico’s: Een goed geïnformeerd en getraind team vermindert de kans op succesvolle cyberaanvallen. 

Wat is het Human Factor Programma?

Aan de hand van verschillende wetenschappelijke modellen, studies, inzichten en jarenlange ervaring, helpen wij u om informatiebeveiliging onderdeel te maken van de organisatie. We ontzorgen onze klanten en helpen hen grip te krijgen op hun weerbaarheid. 

Onze aanpak is gestructureerd en klantgericht, met als doel: maximale effectiviteit en een blijvende impact.

1. Intake en Planning

We starten met een uitgebreide intake om uw specifieke behoeften te begrijpen en een op maat gemaakt plan op te stellen.

2. Human Factor Meting

Onze experts voeren de meting uit volgens de afgesproken planning.

3. Gerichte Interventies

Op basis van de meting adviseren we over gerichte acties die genomen kunnen worden om de Human Factor te verbeteren.

4. Human Factor Meting (Delta)

Onze experts voeren delta metingen uit om de effectiviteit van de eerdere acties te meten. 

5. Evaluatie en Rapportage

Op vooraf vastgestelde momenten ontvangt u een gedetailleerde rapportage met bevindingen, analyses en aanbevelingen.

Human Factor Meting

We evalueren de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen uw organisatie met onze Human Factor Meting. Deze integrale meting richt zich op gedragsgerelateerde aspecten, waarbij we kijken naar technische, organisatorische en psychologische factoren die van invloed kunnen zijn op het gedrag. Op basis van de meetresultaten bieden we inzichten en adviseren we over de inrichting en uitvoering van een Human Factor Programma.

Wat kunnen we implementeren?

We bieden verschillende diensten, meestal bestaand uit een combinatie van software en onze expertise om deze optimaal te in te zetten, allen op het vlak van leren, simuleren, motiveren en faciliteren. 

 • Bewustwordingsprogramma: Organisatiebreed overkoepelend programma in de vorm van een communicatiecampagne.
 • E-Learning: Continu opleiden van medewerkers over informatieveiligheid en privacy via een passend e-learning platform met relevante content en regelmatige updates.
 • Workshops, Webinars en Presentaties: Over beleid, processen en risico’s in de context van de dagelijkse werkzaamheden. 
  • Social Engineering: Gesimuleerde kwaadaardige berichten vai e-mail, sms en telefoon (phishing) geven inzicht in de alertheid van medewerkers. Dit verhoogt tevens de bewustwording en geeft inzicht in de huidige processen omtrent (meld)procedures en feedbackprocessen.
  • Mystery Guest Bezoeken: De fysieke component van informatiebeveiiging wordt op de proef gesteld door social engineers die toegang proberen te krijgen tot gevoelige informatie op werklocaties.  
  • Incident Readiness: Testen van Business Continuity-, Disaster Recovery- en Incident Responsplannen door simulaties van incidenten zoals ransomware-aanvallen en table-top oefeningen. 
  • Beleid en Procedures: Ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures die veilig gedrag ondersteunen, zoals richtlijnen voor veilig werken en reageren op incidenten.
  • Implementatie van faciliterende middelen: Zorgen ervoor dat de makkelijke manier, ook de veilige manier is (bijvoorbeeld een wachtwoordmanager).
  • Verschillende kennis- en ervaringssessies: Gericht op begrijpen waarom informatiebeveiliging belangrijk is voor de organisatie en en het individu verhoogt de motivatie tot deelname aan het gehele programma. 

  Bent u klaar om uw organisatie te versterken met ons Human Factor Programma?

  Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

  Adres

  Securesult BV
  Ptolemaeuslaan 52
  3528 BP Utrecht

  E-mail
  Telefoonnummer